Inga pedofiler .info

Var hittar Pedofilen sitt offer?

För att kunna göra det han vill, ha sex med ett barn så måste Pedofilen hitta ett offer, ett barn som han kan lura eller tvinga.

Pedofiler hjälper varandra

att hitta sina offer

Ofta via Internet och hemliga kontaktgrupper. Och eftersom de hjälper varandra så skall jag hjälpa dig att försvara dig. Läs alla kapitel så vet du bättre hur du kan minska riskerna. Helt ta bort riskerna går inte.
Inga Pedofiler .info Start Kapitelvaljaren Inledning Flera val Del 1

I andra länder

En del pedofiler letar efter barn i andra länder. I en del länder finns det barn som tvingas att ha sex mot pengar och dit reser pedofiler. Poliser och andra personer i olika länder samarbetar för att försöka stoppa detta. I Sverige har man gjort så att om en person bor i Sverige och åker och har olagligt sex i ett annat land kan han straffas i Sverige för det.

I närområdet eller via Internet

Ofta letar pedofilen efter barn i sitt närområde. Det kan vara i den egna familjen, i området där han bor, på arbetet där han jobbar (om det finns barn där), på en skola i närheten, i en förening han är med i, ”på stan” i närheten, osv. Pedofiler kan leta nästan överallt. Även via internet som blir allt vanligare med hjälp av dator, smartphone och olika appar. Just det här med Internet har fått ett eget kapitel (nr 4) så läs det noga också.
Bildtexten - Inte till salu. (Inget man får köpa)
Här finns länkar till de övriga delarna av detta kapitel 2 – ifall du vill hoppa direkt, annars använd näst-knappen. Vart pedofilen söker: I Bostadsområdet, I Skola, Förskola och Fritids, Andra platser  

Inga pedofiler .info

Var hittar Pedofilen sitt

offer?

För att kunna göra det han vill, ha sex med ett barn så måste Pedofilen hitta ett offer, ett barn som han kan lura eller tvinga.

Pedofiler hjälper varandra

att hitta sina offer

Ofta via Internet och hemliga kontaktgrupper. Och eftersom de hjälper varandra så skall jag hjälpa dig att försvara dig. Läs alla kapitel så vet du bättre hur du kan minska riskerna. Helt ta bort riskerna går inte.
Inga pedofiler .info

I andra länder

En del pedofiler letar efter barn i andra länder. I en del länder finns det barn som tvingas att ha sex mot pengar och dit reser pedofiler. Poliser och andra personer i olika länder samarbetar för att försöka stoppa detta. I Sverige har man gjort så att om en person bor i Sverige och åker och har olagligt sex i ett annat land kan han straffas i Sverige för det.

I närområdet eller via

Internet

Ofta letar pedofilen efter barn i sitt närområde. Det kan vara i den egna familjen, i området där han bor, på arbetet där han jobbar (om det finns barn där), på en skola i närheten, i en förening han är med i, ”på stan” i närheten, osv. Pedofiler kan leta nästan överallt. Även via internet som blir allt vanligare med hjälp av dator, smartphone och olika appar. Just det här med Internet har fått ett eget kapitel (nr 4) så läs det noga också.
Del 1
Bildtexten - Inte till salu. (Inget man får köpa)
Här finns länkar till de övriga delarna av detta kapitel 2 – ifall du vill hoppa direkt, annars använd näst-knappen. Vart pedofilen söker: I Bostadsområdet, I Skola, Förskola och Fritids, Andra platser  
SurfMeny - klicka för rätt sida här